vòng đeo tay đá tự nhiên

Chuỗi thạch anh hồng,tăng vận tình duyên may mắn FS6128-F2-1017

1,017,000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Vòng tay thạch anh hồng (tại Việt Nam) + Kích thước: 19 bi (6 li) + Khối lượng: 30.8 gr + Ý nghĩa: may mắn về tình duyên, cải thiện các mối quan hệ, giúp tinh thần tập trung cao, bổ trợ tốt về sức khỏe… +