ngọc bội phong thủy

Ngọc Bội Treo Xe Đàn Ve Phỉ Thúy ,mang lại bình an,may mắn FS6141

4,501,000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Ngọc bội treo xe đàn ve ngọc Myanmar vân trắng xanh lý (Myanmar, Miến Điện). + Khối lượng: 109g + Ý nghĩa: biểu tượng của cuộc sống tốt đẹp dài lâu,ngọc bội bình an, hình tượng ve sầu lột xác mang lại sự trẻ trung,ngọc bội hộ

Ngọc Bội Treo Xe Đàn Tỳ Hưu Thúy ,mang lại bình an,may mắn FS6142

1,143,000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Ngọc bội treo xe đàn ve ngọc Myanmar vân trắng xanh lý (Myanmar, Miến Điện). + Khối lượng: 109g + Ý nghĩa: biểu tượng của cuộc sống tốt đẹp dài lâu,ngọc bội bình an, hình tượng ve sầu lột xác mang lại sự trẻ trung,ngọc bội hộ

Ngọc Bội Treo Xe Chùm Hồ Lô Phỉ Thúy ,mang lại bình an,may mắn FS6140

1,143,000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Ngọc bội treo hồ lô đá ngọc Miến Điện. + Khối lượng: 65g + Ý nghĩa: biểu tượng của bình an, hóa giải những sao xấu chủ về bệnh tật, bảo trợ sức khỏe. + Cách sử dụng: ngọc bội treo xe, treo trong phòng khách, phòng