đá thạch anh

Chuỗi thạch anh hồng,tăng vận tình duyên may mắn FS6128-F2-1017

1,017,000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Vòng tay thạch anh hồng (tại Việt Nam) + Kích thước: 19 bi (6 li) + Khối lượng: 30.8 gr + Ý nghĩa: may mắn về tình duyên, cải thiện các mối quan hệ, giúp tinh thần tập trung cao, bổ trợ tốt về sức khỏe… +

Mặt đeo cổ thạch anh ưu linh xanh tự nhiên FS867-F2-435

435,000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Mặt thạch anh ưu linh xanh (Nam Mỹ, Brazil) + Kích thước (dài x rộng): 2cm x 1.7cm + Khối lượng: 3 gr + Ý nghĩa: Thạch anh ưu linh xanh giúp tăng cường sức khỏe, giải trừ bệnh tật, lưu thông khí huyết, giảm căng thẳng

Mặt đeo cổ thạch anh ưu linh xanh tự nhiên FS867-F2-580

580,000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Mặt thạch anh ưu linh xanh (Nam Mỹ, Brazil) + Kích thước (dài x rộng): 2.5cm x 1.5cm + Khối lượng: 4 gr + Ý nghĩa: Thạch anh ưu linh xanh giúp tăng cường sức khỏe, giải trừ bệnh tật, lưu thông khí huyết, giảm căng thẳng

Mặt đeo cổ thạch anh ưu linh xanh tự nhiên FS867-F2-870

870,000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Mặt thạch anh ưu linh xanh (Nam Mỹ, Brazil) + Khối lượng: 6 gr + Ý nghĩa: Thạch anh ưu linh xanh giúp tăng cường sức khỏe, giải trừ bệnh tật, lưu thông khí huyết, giảm căng thẳng mệt mỏi. + Cách sử dụng: Trang sức mặt