chuỗi vòng may mắn

Chuỗi Thạch Anh Tím A+,thu hút khí tốt,giúp ngủ ngon FS6131-F2-575

575,000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Chuỗi thạch anh tím đậm A+ (tại Việt Nam). + Kích thước : 26 bi tròn (2li). + Khối lượng: 12.5gr. + Ý nghĩa: Bổ trợ sức khỏe, giúp ngủ ngon, thu hút năng lượng dương, tạo sinh khí, loại bỏ từ trường và luồng khí xấu.

Chuỗi hồng lục bảo xanh,thu hút khí tốt, may mắn FS6124-F2-5498

5,498,000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Chuỗi hồng lục bảo (Ruby xanh, Nam Mỹ). + Kích thước: 17 bi tròn, (8li) + Khối lượng: 53.9g + Ý nghĩa: Là loại đá cho doanh nhân, mang lại sự giàu sang, thành đạt, may mắn trong cuộc sống. Bổ trợ về sức khỏe, giúp giảm