This is default featured slide 1 title
This is default featured slide 2 title
This is default featured slide 3 title
This is default featured slide 4 title

Thần tài thiên phát đại tài,ban phát tài lộc,bình an FH265G

3,120,000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Thần tài bột đá mạ vàng (tại Việt Nam). + Kích thước(dài x rộng x cao): 15cm x 10cm x 30cm + Khối lượng: 1.2kg + Ý nghĩa: Thiên Thiên Phát Đại Tài – Mang lại bình an, may mắn về tài lộc. + Cách sử dụng:

Quan công vàng đen cưỡi ngựa,trấn trạch tịch tà,trấn giữ nhà cửa FH274G

4,478,000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Quan Công vàng đen cưỡi ngựa bột đá mạ vàng (tại Việt Nam). + Kích thước (dài x rộng x cao): 27.5cm x 7cm x 40cm + Khối lượng: 1.5 kg + Ý nghĩa: Quan công – Biểu tượng cho sức mạnh, trấn nhà trừ tà, giúp

Phật di lạc vàng ngồi trên hồ lô,phù hộ bình an, an lạc FH244G

4,269,000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Phật Di lạc vàng trên hồ lô bột đá mạ vàng (tại Việt Nam). + Kích thước (dài x rộng x cao): 36cm x 16.5cm x 41 + Khối lượng: 4 kg + Ý nghĩa: Phước vận liên niên – Mang phước nhập gia, gia đình vui

Quan âm hợp kim ,phù hộ tai quan nạn khỏi FY153

957,000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Quan âm hợp kim mạ vàng non (tại Việt Nam). + Kích thước (đường kính x cao): 9cm x 12.5cm + Khối lượng: 0.4kg + Ý nghĩa: Quan âm – biểu tượng của bình an, chế hóa hung khí, mang lại điềm lành cho người sử dụng.

Ngọc Bội Treo Xe Đàn Tỳ Hưu Thúy ,mang lại bình an,may mắn FS6142

1,143,000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Ngọc bội treo xe đàn ve ngọc Myanmar vân trắng xanh lý (Myanmar, Miến Điện). + Khối lượng: 109g + Ý nghĩa: biểu tượng của cuộc sống tốt đẹp dài lâu,ngọc bội bình an, hình tượng ve sầu lột xác mang lại sự trẻ trung,ngọc bội hộ

Ngọc Bội Treo Xe Đàn Ve Phỉ Thúy ,mang lại bình an,may mắn FS6141

4,501,000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Ngọc bội treo xe đàn ve ngọc Myanmar vân trắng xanh lý (Myanmar, Miến Điện). + Khối lượng: 109g + Ý nghĩa: biểu tượng của cuộc sống tốt đẹp dài lâu,ngọc bội bình an, hình tượng ve sầu lột xác mang lại sự trẻ trung,ngọc bội hộ

Ngọc Bội Treo Xe Chùm Hồ Lô Phỉ Thúy ,mang lại bình an,may mắn FS6140

1,143,000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Ngọc bội treo hồ lô đá ngọc Miến Điện. + Khối lượng: 65g + Ý nghĩa: biểu tượng của bình an, hóa giải những sao xấu chủ về bệnh tật, bảo trợ sức khỏe. + Cách sử dụng: ngọc bội treo xe, treo trong phòng khách, phòng

TG Phong Thủy – Thế Giới Phong Thủy – Cửa Hàng Phong Thủy – Trang Sức