This is default featured slide 1 title
This is default featured slide 2 title
This is default featured slide 3 title
This is default featured slide 4 title

Tháp Đông Linh 7 tầng,hỗ trợ học hành tấn tới FHM092

2,248,000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Tháp Văn Xương đá ngọc Đông Linh 7 tầng (tại Việt Nam). + Kích thước (đường kính x cao): 4.5cm x 12.5cm + Khối lượng: 203g + Ý nghĩa: Kích hoạt cung trí tuệ, lợi cho quan văn, hỗ trợ cho việc làm, học hành tấn tới.

Bắp Cải Xanh Trên Giỏ Tiền,mang lại tài lộc, kinh doanh phát đạt FK190M

1,675,000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Bắp cải xanh bột đá màu (tại Việt Nam). + Kích thước (dài x rộng x cao): 22cm x 9cm x 26cm. + Khối lượng: 1.7Kg + Ý nghĩa: Bắp cải xanh trên giỏ tiền- nhất thống tài phú. Biểu tượng của cải dồi dào sung túc,

Bắp cải Nằm trung,mang lại tài lộc, kinh doanh phát đạt FH196G

1,471,000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Tượng bắp cải cỡ trung, trên đế thủy tinh (tại Việt Nam) + Kích thước (dài x rộng x cao): 21cm x 11cm x 18cm + Khối lượng: 1.5kg + Ý nghĩa: Bắp cải nằm trung, thủy tinh – bách tài. Là túi càn khôn chứa đựng

Hồ lô ngọc Liêu Ninh,giữ được hòa khí, trừ sát khí FHM147

6,626,000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Hồ lô ngọc Liêu Ninh (Đông Bắc Hồng Kông). + Kích thước (dài x rộng x cao): 18cm x 9cm x 23cm + Khối lượng: 0.8kg + Ý nghĩa: kích hoạt sự may mắn, phát tài thịnh vượng của gia chủ, giữ cân bằng hòa khí trong

Hồ lô cam lớn,mang lại sức khỏe, bình an FH503G

3,805,000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Tượng hồ lô bột đá màu (tại Việt Nam). + Kích thước (dài x rộng x cao): 27cm x 20cm x 40cm + Khối lượng: 3 kg + Ý nghĩa: Hồ lô cam có thiềm thừ xanh – phúc đáo tài đáo. Biểu tượng cho sức khỏe,

Tam đa vàng chậu bảo lớn,gia tăng thịnh vượng, bình an FH232G

4,164,000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Bộ tam đa phước lộc thọ bột đá mạ vàng non (tại Việt Nam) + Kích thước (dài x rộng x cao): 32cm x 13cm x 40cm + Khối lượng: 1.5kg + Ý nghĩa: Tam tinh cung chiếu – biểu tượng của sức khỏe trường thọ, thịnh

Tam Đa Hoàng Long,gia tăng thịnh vượng, bình an FHM175

9,744,000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Bộ tam đa phước lộc thọ đá Hoàng Long (tại Việt Nam) + Kích thước (dài x rộng x cao): 30cm x 11cm x 20cm + Khối lượng: 3kg + Ý nghĩa: Phúc, Lộc, Thọ luôn được trưng bày cùng nhau và tượng trưng cho 3 yếu

TG Phong Thủy – Thế Giới Phong Thủy – Cửa Hàng Phong Thủy – Trang Sức