Cửa Hàng Thiềm THừ

Thiềm thừ vàng trên mẫu đơn,tăng tài phát lộc,hóa giải tà khí FH159G

3,352,000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Thiềm thừ (cóc ba chân) bột đá mạ vàng, dạng xoay trên đế gỗ (tại Việt Nam) + Kích thước (đường kính x cao): 24cm x 21cm + Khối lượng: 2kg + Ý nghĩa: Hài Hòa Sanh Tài – giữ và nhả tài lộc cho gia chủ,

Thiềm thừ trên tiền vàng,thu tài vận,tăng thịnh vượng FY046

3,445,000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Thiềm thừ (cóc ba chân) bột đá mạ vàng (tại Việt Nam). + Kích thước (dài x rộng x cao): 23cm x 23cm x 38cm + Khối lượng: 3.1kg + Ý nghĩa: Thiềm thừ chiêu tài – giữ và nhả tài lộc cho gia chủ, mang lại

Thiềm thừ Lam Ngọc lớn,tấn tài lộc,ngậm giữ của cải FH027

3,786,000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Thiềm thừ (cóc ba chân) đá Lam Ngọc (tại Việt Nam). + Kích thước (dài x rộng x cao): 21cm x 17cm x 15cm + Khối lượng: 3.8kg + Ý nghĩa: chiêu tài phát lộc, trấn giữ của cải không bị thất thoát, mang lại điềm lành,

Cóc ngọc Hoàng Long,vượng tài lộc,giữ của cải FTT-HL-F2-7331

7,331,000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Thiềm thừ (cóc ba chân) ngọc Hoàng Long tam thể (tại Việt Nam). + Kích thước (dài x rộng x cao): 16cm x 14cm x 11cm (bao gồm đế). + Khối lượng: 814g. + Ý nghĩa: Linh vật giữ và nhả tài lộc, đem lại sự thịnh

Cóc ngọc Hoàng Long,tấn tài tấn lộc,ngậm giữ của cải FTT-HL-F2-13363

13,363,000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Thiềm thừ (cóc ba chân) ngọc Hoàng Long tam thể (tại Việt Nam). + Kích thước (dài x rộng x cao): 18cm x 13cm x 14cm (bao gồm đế). + Khối lượng: 1.48kg. + Ý nghĩa: Linh vật giữ và nhả tài lộc, đem lại sự thịnh

Cóc ngọc Hoàng Long,tăng tài phát lộc,hóa giải tà khí FTT-HL-F1-9393

9,393,000 VNĐ Chất liệu và hoàn thiện: Thiềm thừ (cóc ba chân) ngọc Hoàng Long tam thể (tại Việt Nam). + Kích thước (dài x rộng x cao): 16cm x 12cm x 11.5cm (bao gồm đế) + Khối lượng: 1.03kg + Ý nghĩa: linh vật giữ và nhả tài lộc, đem lại sự thịnh vượng,

Cóc ngọc Hoàng Long,tăng tài phát lộc,thịnh vượng FTT-HL-F2-5627

5,627,000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Thiềm thừ (cóc ba chân) ngọc Hoàng Long tam thể (tại Việt Nam). + Kích thước (dài x rộng x cao): 15cm x 13cm x 11cm (bao gồm đế). + Khối lượng: 625g. + Ý nghĩa: Linh vật giữ và nhả tài lộc, đem lại sự thịnh